Informasjon om løypekjøring i Synnfjell sesongen 2022/23

Hytteeierforeningen jobber for å opprettholde og videreutvikle de kvaliteter Synnfjellet er kjent for; skiløyper med høy standard er en hovedgrunn til at hytteeiere har valgt Synnfjell.

Publisert: 16.10.2022 17:55:00 - Forfatter: Sjur Berge


Skiltdugnad

Helgene 1/2 oktober og 15/16 oktober skal det gjennomføres skiltdugnad. 

Publisert: 18.09.2022 21:20:00 - Forfatter: Sjur Berge


Skiltdugnader

Vi prøver å gjenomføre skiltdugnader den 22 mai og 4/5 juni

Publisert: 09.05.2022 22:47:00 - Forfatter: Sjur Berge


Protokoll for årsmøte i Synnfjell hytteeierforening 2021

Påskeaften lørdag 16. april 2022 kl 11.00. Møtet ble gjennomført på Spåtind Sport Hotel (Store møtesal). 48 medlemmer deltok.

Publisert: 19.04.2022 21:59:00 - Forfatter: Sjur Berge


Påsken 2022 Synnfjellporten

Publisert: 09.04.2022 11:13:00 - Forfatter: Sjur Berge


Årsmøtedokumenter

Publisert: 04.04.2022 21:57:00 - Forfatter: Sjur Berge


Glad nyhet👍 Synnfjellporten gjenåpner den 9 April og vil være åpen i hele påsken.

Nye eiere er : Jessica og Kjetil Koll 30% - SEIERHUS AS 30% - Thomas Alsgård 20% - Norlom Lars Hanstad AS 20%.

Publisert: 02.04.2022 21:59:00 - Forfatter: Sjur Berge


Årsmøte 2022 og medlemsmøte Synnfjell Hytteeierforening

Påskeaften lørdag 16. april 2022

Tidspunkt: kl 1100 (Møt i god tid for registrering)

Sted: Spåtind Sport Hotel (Store møtesal)

Publisert: 10.03.2022 21:24:00 - Forfatter: Sjur Berge


Hytteeierforeningen har fått høring fra kommunen om endring av fellestiltak i kommunedelplan Synnfjell øst.

I forslaget som er sendt på høring er blant annet tidligløype tatt ut som fellestiltak.

Styret jobber med innspill i saken for å fremme hytteeierens interesser i utviklingen av Synnfjell.

 

Publisert: 08.03.2022 22:24:00 - Forfatter: Sjur Berge


Status innbetaling av løypeavgift 2021/22

Takk til alle som har betalt inn medlemskontingent og løypeavgift!Vi har nå akkurat passert innbetalinger på 700.000!

Med nytt system og forenklet registrering har vi fått 47 nye medlemmer som bidrar!

Publisert: 28.02.2022 21:33:00 - Forfatter: Sjur Berge


Synnfjell Hytteeierforening ønsker velkommen til aktivitetsdag lørdag 26. februar

STED: Akebakken v/Synnfjellporten

TID: LØRDAG 26. februar kl. 13:00 – 16:00

Arrangementet er åpent for alle. 

Publisert: 23.02.2022 12:28:00 - Forfatter: Sjur Berge


Felles uttalelse fra Synnfjell hytteeierforening (SHF) og Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag (SDU)

Her kommer en felles uttalelse fra Synnfjell hytteeierforening (SHF) og Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag (SDU) for å oppklare informasjon om innkreving av løypeavgift. 

Publisert: 18.02.2022 16:33:00 - Forfatter: Sjur Berge


Innkreving av løypeavgift og medlemskontingent for sesongen 2021/22

Hytteeierforeningen jobber med at vi får en bærekraftig økonomi for løypekjøringen.

Vi har investert i nytt medlemssystem som skal bidra til å forenkle innkreving av løypeavgift. 

Publisert: 10.02.2022 21:17:00 - Forfatter: Sjur Berge


Infomøte med kommunen

I styremøtet 08. februar informerte kommunen ved Stian Gladbakke om VA situasjonen og om tidligløype.

Publisert: 09.02.2022 22:01:00 - Forfatter: Sjur Berge


Hundeløpet Gausdal Maraton

Hundeløpet Gausdal Maraton og bruk av veg strekningen Oppsjøen-Lenningen den 14.-16.januar 2022

Publisert: 11.01.2022 21:23:00 - Forfatter: Sjur Berge